metalshop   /   AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

INFORMATIE OVER VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn erg blij en waarderen het ten zeerste dat u een van onze tevreden klanten bent geworden. Echter, het proces van het kopen van goederen online is veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, vooral wat betreft de beveiliging van gegevens. De veiligheid van gegevens en in het bijzonder de veiligheid van de persoonlijke gegevens van onze klanten is daarom een hoge prioriteit van ons en we nemen het zeer serieus.

Daarom hebben wij METALSHOP.CZ, s.r.o., gevestigd in: Bystřice 174, 73995 Bystřice, Tsjechische Republiek, CRN: 28574699, E-mail: info@metalshop.nl, (hierna te noemen "het bedrijf", of "wij"), als de E-shop beheerder van metalshop.nl
(hierna te noemen "de E-shop"), doen alles naar ons beste vermogen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd zowel veilig zijn als worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving en wetten. Een integraal onderdeel van een dergelijk proces is ook transparantie en bewustwording van iemands rechten, in het belang waarvan wij u willen informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en over uw daaruit voortvloeiende rechten.

1. DOEL VAN VERWERKING EN WETTELIJKE GRONDSLAG

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van de totstandkoming van een Koopovereenkomst, voor de volgende doeleinden:

 • om de voltooiing van de bestelling te verzekeren;
 • om de levering van goederen te verzekeren;
 • om de vervulling van alle gevolgrechten te verzekeren die voortvloeien uit gebrekkige prestaties of die verband houden met de terugbetaling in geval van schade;
 • om de nakoming van de wettelijke verplichtingen van onze vennootschap te verzekeren, met name op het gebied van de boekhouding;

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zijn contractvoorwaarden, aangegaan door ons bedrijf en u, en alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, in het bijzonder die die voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek van de Tsjechische Republiek. Tenzij anders vermeld, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor direct marketing. In dit geval is de wettelijke basis het rechtmatige belang van ons Bedrijf bij dit soort verwerking. Hieronder kunt u lezen hoe u zich eenvoudig kunt afmelden voor deze vorm van direct marketing. Wettelijk belang kan worden beschouwd als een wettelijke reden in gevallen waarin Wij vorderingen tegen u gaan instellen.

2. CATEGORIEËN VAN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Om de voltooiing van de bestelling, de levering ervan en de andere uitvoering van alle daaruit voortvloeiende rechten, verwerken Wij uw naam en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, adres en postadres, de inhoud van uw bestelling en informatie met betrekking tot uw bestelling en de voltooiing ervan; in het geval van een zakelijke aankoop verwerken Wij ook de naam van het bedrijf, het bedrijfsregistratienummer (CRN) en het BTW-identificatienummer (VATIN). We kunnen ook informatie verwerken over schade en gebrekkige prestaties in claim-gerelateerde gevallen.

3. COOKIES

Onze E-shop maakt gebruik van cookies, zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt bij het betreden van de E-shop. Deze cookies kunnen, in combinatie met andere informatie, onder bepaalde omstandigheden worden beschouwd als een persoonsgegeven op zich. Het is echter niet in ons belang om die omstandigheden te laten ontstaan. Hoewel wij er zeker van zijn dat cookies in onze omgang met deze gegevens geen persoonsgegevens worden, willen wij ze hier toch vermelden in ons streven naar volledige transparantie en een transparant gedrag.

Cookies zijn kleine stukjes data die vanaf een website worden verstuurd en worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (PC, mobiele telefoon etc.). Cookies stellen ons in staat onze E-shop goed te laten functioneren en zorgen voor een comfortabel gebruik ervan. Specifieke cookies helpen ons ook om meer relevante producten aan te bieden aan onze klanten of om ons statistische gegevens te verschaffen over het verkeer in de E-shop.

Onze website maakt gebruik van een geavanceerde cookie-bar waar u meer te weten kunt komen over de specifieke soorten cookies die worden gebruikt en waar u comfortabel kunt instellen welke cookies u wel en welke u niet wilt gebruiken. U kunt ook uw cookie-instellingen aanpassen en ze verwijderen in uw browser.

4. ONTVANGSTEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERSTURING NAAR DERDE LANDEN

Tenzij anders vermeld, zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met of toegankelijk worden gemaakt voor derden, met als enige uitzonderingen de in deze paragraaf hieronder vermelde uitzonderingen. Wij kunnen verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan de overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bijv. de politie van Tsjechië). Verder zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door de volgende verwerker, het bedrijf Next CRE s.r.o. (Ltd.), gevestigd te Poštovní 244 straat, Staré Město, ZIP: 73961 Třinec, Tsjechische Republiek, CRN: 29396239 (hierna te noemen "de Operator"), die ons diensten verleent met betrekking tot de administratie en service van de E-shop. Om ervoor te zorgen dat de Beheerder de E-shop goed kan laten functioneren, maakt de Beheerder ook gebruik van diensten van andere verwerkers die met de Beheerder samenwerken. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerkt worden door een provider van hosting diensten, met name door het bedrijf VSHosting s.r.o. (Ltd.), gevestigd te Sodomkova 1579/5 straat, Hostivař, ZIP: 10200 Praag 10, Tsjechische Republiek, CRN: 61505455.

De exploitant maakt ook gebruik van geavanceerde diensten (cookies etc.), die informatie verwerken die gewoonlijk niet als persoonsgegevens worden beschouwd, omdat u, als persoon, hierdoor niet kunt worden geïdentificeerd. Het doel van deze diensten is om analyses te maken in verband met de administratie van de E-shop en om te zorgen dat de E-shop goed functioneert en om meer relevante producten aan te bieden aan individuele doelgroepen. In het geval dat wij in staat zouden zijn om u te identificeren via deze diensten dankzij ofwel een toevallige gebeurtenis, technologische ontwikkeling of juridische interpretatie, of in het geval dat wij in staat zouden zijn om aanvullende persoonlijke gegevens van deze diensten toe te wijzen aan u, als een geïdentificeerde persoon, laten wij u kennismaken met andere partijen:

 • Google Group Companies, in het bijzonder Google Commerce Limited, gevestigd in 70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin, Ierland en bedrijven Google Inc, gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Dublin 2 Ierland;
 • Bedrijf Facebook Ireland Ltd., gevestigd in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, dat de persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het privacybeleid (https://www.facebook.com/policy.php);
 • Bedrijf Lead Media s.r.o., gevestigd in Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slowakije, ID-nummer: 47 726 601;
 • Bedrijf Funnel AB, gevestigd in Drottninggatan 89, 113 60 Stockholm, ID-nummer: 559062-1263;
 • Next CRE s.r.o., gevestigd in Poštovní 244, 739 61 Třinec, identificatienummer: 29396239;
 • vennootschap PPL CZ s.r.o., gevestigd in K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany;
 • Bedrijf Zásilkovna, gevestigd te Drahobejlova 1019/24, 190 00 Praha, Tsjechische Republiek;
 • Bedrijf ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, gevestigd in Praag 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a;
 • Bedrijf PayPal (Europa), met zetel in S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg;
 • vennootschap Aircall.io, Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware, gevestigd te 33 W 17th St, New York, NY 10011, en vennootschap Aircall SAS, een Franse société par actions simplifiée (SAS), gevestigd te 11-15, rue Saint Georges, 75009 Parijs (Frankrijk);
 • Bedrijf Freshworks, Inc., gevestigd in 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403;
 • Bedrijf Heliom inc., gevestigd in 274 Christophe-Colomb Est, Quebec, QC, Canada, G1K 3T2;
 • Bedrijf Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta;
 • Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet door naar, noch delen wij deze met een derde land of internationale instelling die niet de vereiste bescherming van privégegevens biedt. Een uitzondering kan zijn, in het geval van beheerders van sommige diensten die verband houden met de administratie van E-shop, het doorsturen van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten van Amerika. Niettemin voldoen de betrokken partijen in deze gevallen altijd aan de voorwaarden van het EU - VS Privacy Shield, een internationaal juridisch kader dat een passende standaard voor de behandeling van persoonsgegevens en hun bescherming in de Verenigde Staten van Amerika garandeert. U kunt hier meer lezen over dit mechanisme: https://www.privacyshield.gov

  5. INFORMATIE OVER UW RECHTEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

  U heeft veel rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, hetzij via post of E-mail, die beide hierboven zijn vermeld; en een bevestiging eisen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en als dat inderdaad het geval is, u toegang tot uw persoonlijke gegevens en tot aanvullende informatie over hen zal worden verleend. U hebt ook het recht om correctie van onjuiste informatie of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te eisen. U kunt op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te wissen, als daar een reden voor is; of u kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, als daar ook een reden voor is. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u hebt het recht op overdracht aan een andere beheerder. U heeft het recht om bezwaar te maken in gevallen dat uw persoonlijke gegevens verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als bezwaar wordt ook beschouwd de actie van het eenvoudig afmelden voor direct marketing, die zal worden toegestaan aan u binnen alle marketing berichten naar u verzonden. Uw persoonsgegevens worden op een eerlijke en transparante manier verwerkt. U hebt echter altijd het recht om u te wenden tot de Europese bureaus voor de bescherming van persoonsgegevens in elk EU-land. Alle nodige informatie en directe contacten staan tot uw beschikking en zijn toegankelijk via de volgende website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

   

  6. AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERWERKING

  Wij ontvangen uw persoonsgegevens alleen van u. Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt geheel vrijwillig, evenals het sluiten van de overeenkomst. In het geval dat u zou weigeren om ons te voorzien van minstens het verplichte minimum van uw persoonlijke gegevens, zouden wij niet in staat zijn om u producten te verkopen of een contract met u te realiseren. Met betrekking tot de cookies, vergeet niet onze geavanceerde cookie-bar die u toelaat om uw cookie-instellingen aan te passen aan uw persoonlijke behoeften. Het gebruik van cookies die niet verplicht zijn voor het functioneren van de E-shop is ook volledig vrijwillig. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt (opgeslagen) voor de periode die noodzakelijk is. Persoonsgegevens waarvan de verwerking door de wet is voorgeschreven, worden dus verwerkt voor de door de wet voorgeschreven termijnen. Persoonsgegevens in verband met de contractvoorwaarden en in verband met bijkomende rechten en plichten worden slechts verwerkt gedurende de periode die nodig is voor eventuele gerechtelijke geschillen waarin zij nog uitvoerbaar zijn, wat in de regel drie jaar is, gerekend vanaf de datum van de plaatsing van een bestelling of de vereffening van de laatste vorderingen in verband met die bestelling. De verwerking van persoonsgegevens leidt niet tot geautomatiseerde besluitvorming. Het gebruik van cookies en andere moderne, gelijksoortige, bovengenoemde middelen voor het optimaliseren van uw ervaring op onze E-shop kan leiden tot het creëren van een profiel op basis van uw gebruik van onze website, dat voornamelijk dient voor het creëren van een productaanbod dat interessanter en relevanter voor u kan zijn. Er zijn echter geen juridische gevolgen, noch worden er bindende beslissingen genomen op basis van dit profiel. Omdat deze informatie, die wij ontvangen door uw gebruik van onze website, gebaseerd is op cookies, kunt u de omvang van de verwerking beïnvloeden, hetzij door aanpassing van de instellingen in onze geavanceerde cookies, hetzij eenvoudigweg in de instellingen van uw internetbrowser. Nadat de termijnen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn verstreken, worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging gewist.

  METALSHOP.CZ, s.r.o.

  Wees als eerste op de hoogte van onze speciale aanbiedingen en het laatste nieuws. Krijg 4€ korting op je eerste aankoop.